Regulamin Wypożyczalni

Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób, których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Taurus Active sp. z o.o.,
2) kontakt z firmą taurus@taurus.info.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wypożyczenia sprzętu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5) Państwa dane osobowe są przechowywane w celu realizacji postanowień wskazanych w punkcie 3),
6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) w celu wycofania zgody prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail: taurus@taurus.info.pl
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umożliwienia wypożyczenia sprzętu.

 1. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy Taurus Active sp. z o.o.
 2. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
 3. Akceptacja regulaminu i zgoda na udostępnienie danych osobowych następuje automatycznie po podpisaniu umowy wypożyczenia.
 4. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera umowę cywilnoprawną z wypożyczalnią zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 5. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klientowi sprzęt, specjalnie przygotowany i przystosowany.
 6. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu od momentu wydania sprzętu do jego zwrócenia wypożyczalni.
 7. Sprzęt wypożyczyć może klient, który okaże dwa ważne i niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
 8. Wartość kaucji zależy od wartości wypożyczanego sprzętu i jest ona ustalana przez wypożyczalnię.
 9. Opłaty za wypożyczenie sprzętu uregulowane są w aktualnym cenniku wypożyczalni.
 10. Wypożyczenie sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 11. Wypożyczenie sprzętu może odbywać się za pomocą strony https://wypozyczalnia.taurus.info.pl/ oraz osobiście w salonie firmy Taurus minimum 3 dni przed planowanym okresem wypożyczenia. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wypożyczenia sprzętu w przypadku braku asortymentu na stanie magazynowym.
 12. Klient odbierający sprzęt zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność oraz stan techniczny.
 13. Klient podpisując dokument wypożyczenia automatycznie potwierdza, że otrzymał sprzęt w dobrym stanie technicznym, pozbawiony wad.
 14. Klient zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu w terminie ustalonym w umowie wypożyczenia i w takim samym stanie technicznym, w jakim sprzęt odebrał z wypożyczalni.
 15. Zwrot sprzętu następuję w punkcie wypożyczalni.
 16. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 17. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu bez pisemnej zgody wypożyczalni.
 18. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji wypożyczonego sprzętu przez Klienta.
 20. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 21. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie, zniszczenie i zdekompletowanie wypożyczonego sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy
 22. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu lub jego kradzież. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym wypożyczalni (a jeśli zajdzie taka konieczność Klient jest zobowiązany zapłacić równowartość wypożyczonego sprzętu).
 23. W przypadku, gdy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i/lub nie poinformuje o chęci przedłużenia, i/lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona do organów ścigania, jako przywłaszczenie sprzętu.
 24. Odbiór i montaż produktów odbywa się tylko i wyłącznie po indywidualnym ustaleniu terminu i godziny z pracownikiem salonu. Nie ma możliwości przyjazdu o dowolnej porze dnia w ciągu pracy salonu. Wyjątek stanowi samo wydanie towaru bez jego montażu przez personel.
 25. W przypadku wypożyczenia produktu z grupy łańcuchy przeciwśnieżne klient otrzymuje produkt zabezpieczony plombą. W razie konieczność skorzystania z łańcuchów i zerwania plomby klient jest zobligowany do wykupu łańcuchów po aktualnej cenie pomniejszonej o koszt wynajmu.
 26. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w przedmiocie najmu.
 27. Klient może anulować opłaconą rezerwacje najpóźniej na 10 dni przed jej terminem wykonywalności. Po tej dacie nie ma możliwości jej anulowania i zwrotu wpłaconych pieniędzy. W celu anulowania rezerwacji należy skontaktować się e-mailowo z salonem Taurus, w którym rezerwacja została dokonana i otrzymać potwierdzenie od pracownika salonu o przyjęciu zlecenia anulowania rezerwacji.
 28. Za wypożyczane produkty pobierana jest kaucja. Jej wysokość podana jest w aktualnym cenniku wypożyczalni. W ramach akcji społeczność odkrywców Taurus osoby zarejestrowane jako odkrywcy Taurus i posiadające aktywne konto przez minimum 2 miesiące od dnia założenia konta do dnia wypożyczenia są zwolnione z wpłacenia kaucji z wyłączeniem kategorii:
  • łańcuchy przeciwśnieżne
  • rowery elektryczne
 29. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi nowelizacjami).
 30. Firma Taurus nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dobrane łańcuchy śniegowe wynikające z błędnych danych technicznych samochodu podanych przez klienta.

Strona główna

Taurus
Thule
Kamei
Yakima
Aurilis
Menabo
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie to poprawnego świadczenia usług oraz gromadzenia anonimowych statystyk.
Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane na twoim urządzeniu, zawsze możesz zmienić ustawienia. Rozumiem